Vizyon ve Misyon

VİZYON
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'nun vizyonu, gelişen şartlara uygun mesleki bilgi, beceri ve teknoloji kullanımına haiz, bölgesel ve ulusal alanda talep edilir, analitik düşünme ve problem çözme becerisine sahip nitelikte ara elemanları yetiştiren; kurulu olduğu bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını kavrayabilmiş, bölgenin vizyonunun oluşturulması sürecinde toplumun tam kesimleri ile işbirliği içerisinde etkin bir şekilde rol alan, yeniliği, çağdaş ve yüzü geleceğe dönük bir kurum olmaktır.
 
 
MİSYON
 
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'nun misyonu, turizm sektörüne kaliteli ve profesyonel hizmet üretecek, kendisine ve hizmet ettiği insana mutluluk verecek ve ülkesinin refahına katkıda bulunabilecek üstün nitelikli ara elemanları yetiştirmek isin gerekli çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır. Ayrıca, toplumun ihtiyaç duyduğu; idealist, araştırmacı, sorgulayıcı, çözümleyici, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, özgün bilgi üreten ve bilgiyi paylaşarak toplumun gelişim sürecine katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.