Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi Birim Komisyonu

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ BİRİM KOMİSYONU
 
GÖREVİ ÜNVANI ADI SOYADI
Başkan Doç. Dr. Dilek TANDOĞAN
Üye Doç. Dr. Melike KURTARAN ÇELİK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Esra BULUT