Kalite Alt Komisyonları

Kalite Güvence Sistemi Alt Komisyonu
    Telefon E-posta Adresleri
Başkan Öğr. Gör. Nihat YILMAZ 533 275 39 28 nihaty@trabzon.edu.tr
Üye Öğr. Gör. Gülay ÇAKMAK 536 952 40 16 gulayca@trabzon.edu.tr
Üye Dr. Öğr. Üyesi Emre BULUT 533 763 64 14 emre.bulut@trabzon.edu.tr
       
Eğitim ve Öğretim Alt Komisyonu
  Telefon E-posta Adresleri
Başkan  Doç. Dr. Dilek TANDOĞAN 532 405 49 47 dtandogan@trabzon.edu.tr
Üye  Dr. Öğr. Üyesi Esra BULUT 545 343 86 85 ebulut@trabzon.edu.tr
Üye  Öğr. Gör. Fegan MUTLU 536 429 44 01 fmutlu@trabzon.edu.tr
       
Toplumsal Katkı Alt Komisyonu
  Telefon E-posta Adresleri
Başkan  Öğr. Gör. Dr. Muhammet Caner KAYA 530 521 85 91 muhammetcanerkaya@trabzon.edu.tr
Üye  Öğr. Gör. Emrah AĞIN 538 872 24 24 eagin@trabzon.edu.tr
Üye  Öğr. Gör. Özge BEKTAŞ GÜMRÜKÇÜ 533 462 99 35 ozge.bektas@trabzon.edu.tr
       
Araştırma ve Geliştirme Alt Komisyonu
  Telefon E-posta Adresleri
Başkan  Doç. Dr. Melike KURTARAN ÇELİK 533 642 29 48 melike@trabzon.edu.tr
Üye  Öğr. Gör. Arzu AKTAŞ 532 734 31 56 aaktas@trabzon.edu.tr
Üye  Öğr. Gör. Dr. Sevda KANCA 532 651 08 53 sevdakanca@trabzon.edu.tr
       
Yönetim Sistemi Alt Komisyonu
  Telefon E-posta Adresleri
Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Selcen SARI AYTEKİN 532 702 34 06 selcensari@trabzon.edu.tr
Üye  Öğr. Gör. Dr. Elif SİS ATABAY 507 338 80 66 satabay@trabzon.edu.tr
Üye  Öğr. Gör. Fegan MUTLU 536 429 44 01 fmutlu@trabzon.edu.tr