Genel Bilgiler

Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan ve otuzdan fazla sektörü doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen turizm sektörünün son yıllarda büyük bir atılım sürecine girmesi ve dört mevsim boyunca turizm politikalarının uygulanmaya başlanması ile birlikte,  2020 yılında Türkiye'ye 60 milyon turistin gelmesi ve 50 milyar ABD Doları gelir elde etme hedefi belirlenmiştir. Belirlenen bu hedefler paralelinde Doğu Karadeniz Bölgesi de sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra tarihsel ve arkeolojik zenginlikleri ile de Türk turizminin yeni turistik çekiciliklerinden birisi olmuştur. Ancak bir bölgenin turistik açıdan gelişebilmesinin en önemli unsurlarından birisi de turistik çekiciliklerin yanı sıra eğitilmiş eleman ihtiyacını karşılayan eğitim kurumlarının varlığıdır. 
 
KTÜ Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 2880 sayılı kanunun 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca 10.09.2003 tarih 1852/019205 sayı ile 2003 yılında kurulmuştur. Ancak Yüksekokul, 1988 yılında Trabzon Meslek Yüksekokulu bünyesinde İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde Turizm ve Otelcilik Programı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Turizm ve Otelcilik Programına ilk öğrenci kaydı ise 1989-1990 Eğitim-öğretim döneminde yapılmış ve ilk mezunlarını Eylül 1991 tarihinde vermiştir.  Yüksekokulumuz 18.05.2018 tarihinde yeni Kurulan Trabzon Üniversitesine bağlanmıştır. 
 
2002-2003 yılından itibaren, Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında Turizm ve Otelcilik Programının adı Turizm ve Otel İşletmeciği olarak değiştirilmiştir. 2002-2003 yılına kadar ÖSS sonuçlarına göre çeşitli lise mezunlarından öğrenci yerleştirilen Yüksekokul Programına, bu dönemle birlikte Meslek Lisesi Mezunları sınavsız olarak ÖSYM'nin belirlediği ilkelere göre yerleştirilmektedir. Bu yeni uygulama sonucunda YÜksekokulun öğrencilerin büyük çoğunluğunu Meslek Lisesi mezunu öğrenciler oluşturmaktadır. 
 
Üniversitemiz Turizm Eğitimi ve Uygulama Merkezindeki eğitim biriminin yapımının tamamlanması ile Yüksekokula bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, 2002-2003 döneminde bu merkeze taşınmıştır. Aynı dönemde Turizm Eğitimi ve Uygulama Merkezi İşletmesi de Trabzon Meslek Yüksekokuluna devredilerek, yönetimi Yüksekokulumuz öğretim elemanlarınca yürütülmeye başlanmıştır. 
 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının Fatih kampusünden, Turizm Eğitimi ve Uygulama Merkezine taşınması ile buradaki konaklama, restoran ve kafeteryanın da,okulun uygulama birimleri haline dönÜştÜrÜlmesi ile programda eğitim gören öğrencilerin teori ile pratiği birleştirerek kaliteli eğitim almalarının yanı sıra Üniversitemiz personeline kaliteli hizmet sağlamak amaçlanmıştır. Ancak yaşanan olumlu gelişmelerle, programın bir uygulama merkezine sahip olması, söz konusu merkezde kadrolu ve maaşlı 33 kişi ve part time çalışan 27 öğrenci ile toplam 60 kişinin istihdam edilmesi, Trabzon Meslek YÜksekokulundan uzakta yapılanma nedeniyle gerek resmi işlerin fiziki uzaklık ve bÜtçe nedeniyle kısa zamanda sonuçlandırılamaması sonucunda sıkıntılar yaşanmıştır. Bu nedenle Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının Trabzon Meslek YÜksekokulu bünyesinden ayrılarak, Turizm ve Otelcilik Meslek YÜksekokulu olarak yeniden yapılandırılmıştır.